Vejledning i ansøgninger, anmeldelser og tilladelser ved ansættelse af fisker fra et af de nye EU-lande
Manglen på arbejdskraft har gjort fiskere fra de østeuropæiske EU-lande attraktive som ansatte på danske fiskefartøjer. Men der er nogle praktiske forhold og godkendelser, der skal bringes på plads, når det er andet end danskere, der arbejder på et fartøj med dansk nummer.
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har i de seneste måneder hjulpet flere fiskere med godkendelsesprocessen omkring en fisker fra et af de ny EU-lande, og der er samlet erfaringer med arbejdsgangene og hvad der skal huskes før og under ansættelsen.
Vejledningen tager udgangspunkt i en skipper, der er medlem af Danmarks Fiskeriforening, og er  forhånds-godkendt som arbejdsgiver med kollektiv overenskomst om løn- og arbejdsforhold. Er man ikke medlem af Danmarks Fiskeriforening, skal man selv godkendes, før man kan ansætte udenlandsk arbejdskraft.
  1. Der træffes aftale med en udlænding fra Polen, Estland, Letland, Litauen, Rumænien, Bulgarien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn om ansættelse i højst 12 måneder.
  2. Arbejdsforholdet anmeldes til Udlændingeservice med underskrift fra både arbejdsgiver og arbejdstager. Det gøres på en særlig blanket, der f.eks. kan findes på www.nyidanmark.dk. Sammen med blanketten skal der sendes en kopi af ansøgerens pas.
  3. Det lokale skattekontor kontaktes for at blive registreret og få tildelt et cpr-nummer.
  4. Der udarbejdes en hyrekontrakt. Blanketten kan f.eks. fås hos 3F eller Danmarks Fiskeriforening (www.fiskeriforening.dk).
  5. Den ansatte kan begynde at arbejde. Han skal have sit sundhedsbevis i orden, dvs. den ”blå bog,” der udstedes af en søfartslæge.
  6. Den nyansatte fisker skal have gennemgået risikovurderingen for det fartøj, han skal sejle med. Skemaer til risikovurdering findes på dansk og engelsk, men Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan bistå med gennemgangen, f.eks. med brug af fotos.
  7. Den udenlandske fiskers kvalifikationer skal vurderes via Cirius, der er en styrelse under Undervisningsministeriet. Der indsendes eksamensbeviser, kursusbeviser og dokumentation fra evt. tidligere arbejdsgivere om sejltid og ansættelse.
  8. Den egentlige vurdering foregår i Søfartsstyrelsen. Herfra kan der komme kra