Vejledning i ansøgninger, anmeldelser og tilladelser ved ansættelse af fisker fra et af de nye EU-lande
Manglen på arbejdskraft har gjort fiskere fra de østeuropæiske EU-lande attraktive som ansatte på danske fiskefartøjer. Men der er nogle praktiske forhold og godkendelser, der skal bringes på plads, når det er andet end danskere, der arbejder på et fartøj med dansk nummer.
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har i de seneste måneder hjulpet flere fiskere med godkendelsesprocessen omkring en fisker fra et af de ny EU-lande, og der er samlet erfaringer med arbejdsgangene og hvad der skal huskes før og under ansættelsen.
Vejledningen tager udgangspunkt i en skipper, der er medlem af Danmarks Fiskeriforening, og er  forhånds-godkendt som arbejdsgiver med kollektiv overenskomst om løn- og arbejdsforhold. Er man ikke medlem af Danmarks Fiskeriforening, skal man selv godkendes, før man kan ansætte udenlandsk arbejdskraft.
 1. Der træffes aftale med en udlænding fra Polen, Estland, Letland, Litauen, Rumænien, Bulgarien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn om ansættelse i højst 12 måneder.
 2. Arbejdsforholdet anmeldes til Udlændingeservice med underskrift fra både arbejdsgiver og arbejdstager. Det gøres på en særlig blanket, der f.eks. kan findes på www.nyidanmark.dk. Sammen med blanketten skal der sendes en kopi af ansøgerens pas.
 3. Det lokale skattekontor kontaktes for at blive registreret og få tildelt et cpr-nummer.
 4. Der udarbejdes en hyrekontrakt. Blanketten kan f.eks. fås hos 3F eller Danmarks Fiskeriforening (www.fiskeriforening.dk).
 5. Den ansatte kan begynde at arbejde. Han skal have sit sundhedsbevis i orden, dvs. den ”blå bog,” der udstedes af en søfartslæge.
 6. Den nyansatte fisker skal have gennemgået risikovurderingen for det fartøj, han skal sejle med. Skemaer til risikovurdering findes på dansk og engelsk, men Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan bistå med gennemgangen, f.eks. med brug af fotos.
 7. Den udenlandske fiskers kvalifikationer skal vurderes via Cirius, der er en styrelse under Undervisningsministeriet. Der indsendes eksamensbeviser, kursusbeviser og dokumentation fra evt. tidligere arbejdsgivere om sejltid og ansættelse.
 8. Den egentlige vurdering foregår i Søfartsstyrelsen. Herfra kan der komme krav om supplerende kurser eller sejltid som overtalligt besætningsmedlem for at leve op til de danske faglige og sikkerhedsmæssige krav til fiskere.
 9. En fisker fra et af de nye østeuropæiske EU-lande kan arbejde i Danmark op til 12 måneder. Skal ansættelsesforholdet forlænges, skal der søges om forlængelse mindst en måned før den første anmeldelse udløber. Efter et års ansættelse er medarbejderen ligestillet med arbejdskraft fra de ”gamle” EU-lande.

Godkendelse som arbejdsgiver
En arbejdsgiver, som vil ansætte arbejdskraft fra et af de nye østeuropæiske EU-lande, skal forhåndsgodkendes hos Udlændingeservice.
Så arbejdsgiveren/skipperen skal indsende en ansøgning til Udlændingeservice for at blive forhåndsgodkendt inden man ansætter udenlandsk arbejdskraft. Dette er dog meget enkelt og man kan finde det skema man skal bruge på Udlændingeservices hjemmeside.
Er en arbejdsgiver ikke forhåndsgodkendt, skal der først søges om det og indsendes dokumentation for, at han er omfattet af en gældende dansk overenskomst. Det kan for eksempel ske ved at lave en aftale med en fagforening.
Udlændingeservice behandler ansøgningen, og først når godkendelsen er på plads, har skipperen mulighed for at indsende en anmeldelse og lade medarbejderen starte på arbejdet.
Faktaboks
Adresser og information:
 • Udlændingeservice, Ryesgade 53, 2100 København Ø, fax 35 30 84 60
 • Cirius, Fiolstræde 44, 1171 København K
 • Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Auktionsgade 1b, 6700 Esbjerg, tlf. 75 18 05 66,
  fax 75 18 95 75, post@f-a.dk
 • www.nyidanmark.dk – officiel hjemmeside med vejledning, blanketter mm. på mange sprog