Arbejdsmiljøseminar for Havnesikkerhedsudvalg

Besøg på Karstensens Skibsværft
Karstensens Skibsværft er blevet kendt som værft til bygning af de store pelagiske fiskefartøjer. Men værftet har også gennem årene leveret konsumfartøjer og fartøjer under 50 meter. Derfor er det heller ikke usandsynligt, at Karstensens får ordrer på nybygninger i kortere udgaver.
– Vi får løbende henvendelser, men det har ikke udmøntet sig i ordrer, lød det fra Kent Damgaard…………

Det er gået fremad med sikkerheden
I 90´erne og 00´erne lå antallet af arbejdsulykker og dødsfald i fiskeriet højere end nu. Og den indsats, der har ført til et fald, blev rost af Lars Gerhard Nielsen fra Søfartsstyrelsen…………

Risikovurderingen sikrer ikke mod ulykker
Enhver ulykke er forudset, lød det fra Øssur Hilduberg, undersøgelseschef i Den Maritime Havarikommission, da han indledte sit indlæg på Fiskeriets Arbejdsmiljøråds Arbejdsmiljøseminar i Skagen, med overskriften “Svagheder ved Risikovurdering”…………..

Nye internationale krav til fiskeri
Danmark kommer ikke til at ratificere ILO188 konventionen, fortalte overskibsinspektør Bo Nygaard Larsen fra Søfartsstyrelsen på Fiskeriets Arbejdsmiljøråds seminar i Skagen. Men da konventionen indføjes i EU-lovgivningen gennem et direktiv, så kommer den alligevel ind ad fordøren til danske fiskere…………

Læs artiklerne her »