Indhold på denne side

Hjerte-lunge redning på skibe

Plakat A4

Udgivet af Søfartsstyrelsen

Download (pdf)

underafkoeling

Underafkøling

Hvordan behandler du en underafkølet person?
Plakat A4

Udgivet af Søfartsstyrelsen

Download Underafkøling (pdf)

krigsgasFørstehjælp ved udsættelse for krigsgasser

Plakat A4

Udgivet af Søfartsstyrelsen

Download Krigsgasser (pdf)

Download Wargas (pdf)

vejledninginoedopkaldVejledning i nødopkald

Plakat A4

Download Vejledning i nødkald (pdf)

Download Guidance on Distress Alerts (pdf)

skiltning_stoejSkiltning ved støjfyldte rum

Vejledning

Vejledningen findes i “Sø- og arbejdssikkerhed for fiskere”.
Udgiver: Fiskericirklen
Forfatter: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd i samarbejde med erhvervets parter m.fl

Download Skiltning i støjfyldte rum (pdf)

opslagogskilte

Mest anvendte skilte

Vejledning

Vejledningen findes i “Sø- og arbejdssikkerhed for fiskere”.
Udgiver: Fiskericirklen
Forfatter: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd i samarbejde med erhvervets parter m.fl

Download Opslag og Skilte (pdf)

redningssignaler_smallRedningssignaler

Signaler, der anvendes af luftfartøjer for at dirigere skibe mod nødstedte

Download Redningssignaler (pdf)

Fare – Giftige og kvælende luftarter

Til brug på fartøjer der fisker industrifisk

Download sikkerhedsopslag (pdf)

Revurdering på skibets hospital

Download plakat (pdf)

Udgivet af Søfartsstyrelsen