Information om trivsel og sundhedsfremme for fiskeskippere.

Det er vigtigt at få hvilet ud og spise en