Krisehjælp

Danske erhvervs- og bierhvervsfiskere tilbydes akut krisehjælp i forbindelse med alvorlige arbejdsu