Nautiske publikationer

Det er altid skibsførerens ansvar, at de nautiske publikationer, der forefindes om bord, er relevante og tilstrækkelige til at kunne planlægge og udføre sejladsen under alle forhold.

Dele af publikationerne nedenfor omhandler sejladsinformation, der kan være relevant at have om bord i forbindelse planlægning af skibets sikre sejlads samt under udførelsen af sejladsen.

Derudover er der andre nyttige nautiske og sikkerhedsmæssige publikationer på denne side. Hvert år ultimo januar vil der blive gennemført en opdatering af publikationerne, så man kan finde og evt. downloade nye versioner af materialet. Dette offentliggøres via et nyhedsbrev fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, hvorfor det kan anbefales at tilmelde sig nyhedsbrevet.

1. Maritime tjenester i Danmark 26-april-2020

2. Dansk Fyrliste 2020 »

3. Kort 1 »

4. Afmærkning af danske farvande »

5.