Nautiske publikationer

Det er altid skibsførerens ansvar, at de nautiske publikationer, der forefindes om bord, er relevante og tilstrækkelige til at kunne planlægge og udføre sejladsen under alle forhold.

Dele af publikationerne nedenfor omhandler sejladsinformation, der kan være relevant at have om bord i forbindelse planlægning af skibets sikre sejlads samt under udførelsen af sejladsen. Seneste udgave af Fiskeriårbogen kan bibringe lignende relevante informationer.

Derudover er der andre nyttige nautiske og sikkerhedsmæssige publikationer på denne side. Hvert år ultimo januar vil der blive gennemført en opdatering af publikationerne, så man kan finde og evt. downloade nye versioner af materialet. Dette offentliggøres via et nyhedsbrev fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, hvorfor det kan anbefales at tilmelde sig nyhedsbrevet.

1. Maritime tjenester i Danmark 26-april-2020

2. Dansk Fyrliste 2018 »

3. Kort 1 »

4. Tidevandskurver for Nordsøen 2021 »

5. Tidevandstabeller for Danmark 2021 »

6. Tidevandstabeller for Færøerne 2021 »

7. Tidevandstabeller Grønland 2021 »

8. Opfiskning af krigsefterladenskaber »

9. Førstehjælp ved udsættelse af krigsgasser »

10. Gasbokse »

11. Den Danske Havnelods »

12. Afmærkning af danske farvande »

13. Efterretninger for Søfarende »

14. Bekendtgørelse om søvejsregler 20/11/2009 (Udskriftsdato: 11. januar 2021) »

15. Bekendtgørelse om vagthold i skibe »

16. Den grønlandske Lods – Generelle oplysninger om Grønland » (pdf 53 mb)