Nautiske publikationer

Det er altid skibsførerens ansvar, at de nautiske publikationer, der forefindes om bord, er relevante og tilstrækkelige til at kunne planlægge og udføre sejladsen under alle forhold.

Dele af publikationerne nedenfor omhandler sejladsinformation, der kan være relevant at have om bord i forbindelse planlægning af skibets sikre sejlads samt under udførelsen af sejladsen.

Derudover er der andre nyttige nautiske og sikkerhedsmæssige publikationer på denne side. Hvert år ultimo januar vil der blive gennemført en opdatering af publikationerne, så man kan finde og evt. downloade nye versioner af materialet. Dette offentliggøres via et nyhedsbrev fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, hvorfor det kan anbefales at tilmelde sig nyhedsbrevet.

1. Maritime tjenester i Danmark 26-april-2020

2. Dansk Fyrliste 2020 »

3. Kort 1 »

4. Afmærkning af danske farvande »

5. Den Danske Havnelods »

6. Efterretninger for Søfarende »

7. Tidevandskurver for Nordsøen 2023 »

8. Tidevandstabeller for Danmark 2023 »

9. Opfiskning af krigsefterladenskaber »

10. Førstehjælp ved udsættelse af krigsgasser »

11. Gasbokse »

12. Tidevandstabeller for Færøerne 2023 »

13. Den grønlandske havnelods »

14. Den grønlandske lods-Sejladsanvisninger vestgrønland » (pdf 35 mb)

15. Tidevandstabeller for Grønland 2023 »

16. Bekendtgørelse om søvejsregler 20/11/2009 (Udskriftsdato: 11. januar 2021) »

17. Bekendtgørelse om vagthold i skibe »