Lovgivning som primært omhandler arbejdsmiljø og sikkerhed i erhvervsfiskeriet:

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A – Teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe »

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe »

BEK nr 1283 om støj i skibe af 11.11.2013 »

Vejledning om støjforhold i fiskeskibe »

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E – Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v. »
Opmærksomheden henledes især på Kapitel VI: Beskyttelse af besætningen (arbejdsmiljø og sikkerhed mv.)

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.1) »
Opmærksomheden henledes især på Kapitel VI: Beskyttelse af besætningen (arbejdsmiljø og sikkerhed mv.)

Bekendtgørelse om mindre erhvervsfartøjers og lastfartøjers bygning og udstyr m.v. (ny Meddelelse F 2022) »

Bekendtgørelse om beskyttelse af søfarende og fiskere mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (Arbejdsmiljø i skibe) »

Bekendtgørelse om syn og certificering af fiskeskibe i henhold til ILO-konvention nr. 188 om arbejdsforhold i fiskerisektoren »

Bekendtgørelse om klage i henhold til ILO-konvention nr. 188 om bord på fiskeskibe »

Bekendtgørelse om opretholdelse af besætningsdata i handels- og fiskeskibe »

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med fiskeren om ansættelsesvilkårene »

Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere »

Lov om om røgfrie miljøer »

Bekendtgørelse om fiskeres hviletid »

Teknisk forskrift om redningsflåder og -dragter i fiskeskibe »

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe (§ 8-kursus for fiskeskibe) »  

At-vejledning 9.3.2 – 21. marts 2019 – Biologisk og kemisk påvirkning ved losning af industrifisk