Året 2013 er ved at gå på held og vi kan kigge tilbage på et spændende år med mange nyheder og en velbesøgt DanFish messe i Aalborg.
RVM systemet er blevet udvidet med flere funktioner, som tilføjer en række nye værktøjer til bl.a. kemi ombord, øvelser og eftersyn.
Et af de nye værktøjer er Arbejdspladsbrugsanvisnings (APB), der bruges til gennemgang af faremærkede kemiske produkter ombord. Dette er et nyttigt værktøj, med øget fokus på hvilke kemiske produkter der anvendes til forskellige arbejdsopgaver og hvordan disse produkter bliver håndteret sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Som noget nyt kan FAR tilbyde…….

Læs mere her »