Årsberetning 2020

2020 blev et år, der på alle måder var påvirket af coronapandemien, hvilket 2021 med stor sandsynlighed også vil blive.

Vi fik desværre ikke afviklet alle de gode initiativer, der var planlagt i 2020 for at skabe og udvikle på arbejdsmiljøet og sikkerheden i fiskeriet, som vi gerne ville, men til trods for det, har vi sammen med erhvervet nået flotte resultater i form af væsentlige reduktioner i antallet af alvorlige ulykker og ulykker med lærlinge, som var nogle af målsætningerne i 2020.

Læs beretningen her »