Bestyrelsens sammensætning har været uændret siden 2011, og der blev over året afholdt 4 bestyrelsesmøder samt et årsmøde med direktionen i Søfartsstyrelsen.

Året 2012 har været et år, som har budt på mange opgaver og aktiviteter for Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og -tjeneste. Vi har gennem 2012 oplevet en stigende interesse fra vore nabolande i forhold til, hvordan vi gør tingene i Danmark, hvilket vi selvfølgelig er meget stolte af. Eksempelvis har Sjøfartsdirektoratet i Norge udvist stor interesse for vores stabilitetsprojekt, herunder vores oplysningsmateriale.

I 2011 trådte nye regler i kraft, som betød, at fartøjer under 15 pp skal have et fornyelsessyn hvert 5. år. Dette medførte, at der også i 2012 har været stor efterspørgsel på rådgivning, inden fartøjerne skulle synes.

Læs mere her »