2015 har været et begivenhedsrigt år med en lang række udfordringer store som små i alle fartøjskategorier, og som tidligere år har der været meget aktivitet på vores kerneområder. Der har været stor efterspørgsel på blandt andet støjmålinger og før-syn, råd og vejledning ved udarbejdelse af APV samt vejledning og introduktion til viften af de muligheder, der er i rådets webbaserede Safety Management System.

Desuden har vi gennem året har vi haft særlig fokus på personlige redningsmidler, kommunikation samt fare ved industrifiskelaster.

Siden vi begyndte at registrere arbejdsulykker i 1996, er 2015 første år, vi kan konstatere, at der ikke er omkommet fiskere under udførelsen af deres erhverv, hvilket vi ser som et tydeligt tegn på, at erhvervet har taget sikkerheden alvorlig, og at den fælles indsats for et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø i fiskeriet har båret frugt.

Beretningen kan læses her »