Februar er højsæson for overisning 

Og det er yderst farligt!

Det sker lynhurtigt og går ud over skibets sødygtighed

  • Lyt derfor til vejrmeldingen for at få at vide hvor og hvornår, der er risiko for overisning. Snak også med erfarne kolleger og overvej alvorligt at blive i havn, hvis der er fare for overisning
  • Hvis du mener, det er sikkert at sejle ud, så tag dine forholdsregler, så du kan bekæmpe overisningen, hvis den alligevel skulle opstå

Forholdsregler mod overisning

  • Sæt dig ind i vind- og vejrforhold i farvandet. Studer vejrkort og vejrudsigter og find den nærmeste nødhavn
  • Vær opmærksom på lastens fordeling
  • Det kan være farligt at have forsyninger og grej stuvet på åbent dæk
  • Sikr dig, at der er varmt tøj til alle om bord
  • Sørg for at have værktøj om bord til at bekæmpe overisning – fxkoben, langskaftede økser, ishakker, metalskrabere, skovle, trækøller og stræktove

Kilde: ”Overisning af fiskeskibe”, Industriministeriet, 1979