Afprøvning påpeger problemer

Analyse af flere redningsredskaber viser, at flere af dem er mere eller mindre uanvendelige uden tilpasning eller afprøvning, inden det bliver alvor

Fiskeriets Arbejdsmiljøråds store afprøvning og analyse af i alt ni forskellige redskaber til redning af overbordfaldne viser, at der er store mangler ved en række af redskaberne, ligesom den praktiske afprøvning af redskaberne afslører, at mange fiskere aldrig har fået afprøvet deres udstyr.

Resultaterne fremgår af ”Rapport om bjergning af overbordfaldne personer fra fiskefartøjer”, der på knap 70 sider gennemgår afprøvningen af i alt ni forskellige redskaber. Her dokumenterer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, hvordan redskaberne fungerer og påpeger fejl og mangler, der ikke blot kan, men bør udbedres.

I konklusionen hedder det blandt andet, at ”flere af de afprøvede redskaber var ved første afprøvning mere eller mindre uanvendelige, før de havde gennemgået en modificering / tilpasning. I en nødsituation kunne dette i værste fald betyde forskellen mellem liv og død”.

Set over en bred kam mener Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, at ”de to kejser (”Thyborøn- model” og ”Kejs fra lodsbådene”, red.) samt Mate-saver har vist sig egnet på stort set alle forskellige skibstyper uanset vejrforholdene og besætningens størrelse”. Det bliver dog påpeget, at der skulle ”diverse modificeringer” til, inden de kunne bruges.

Det bliver også understreget, at vejrforholdene generelt spiller en stor rolle for, hvor svært det er at benytte de enkelte redskaber, ligesom vejret i sagens natur er vigtigt i forhold til, hvordan redskaberne virker i praksis. Herunder er det også afgørende for udfaldet, om der er personer nok om bord på fartøjet til at betjene det redskab, der er på fartøjet.

Dertil kommer, at Fiskeriets Arbejdsmiljøråd påpeger, at det er vigtigt for udfaldet af en bjærgningsaktion, hvorvidt mandskabet om bord har indøvet en procedure for, hvordan redningsredskabet skal bruges i en nødsituation.

Ikke afprøvet

I den forbindelse bliver der konkluderet i rapporten, at ”noget af det mest slående ved denne undersøgelse er, at fartøjer sejler