Nordisk undersøgelse af sikkerheden indenfor fiskeriet viser, at det virker med en indsats for at forbedre sikkerheden i fiskeriet.

En nordisk undersøgelse af antallet af arbejdsulykker indenfor fiskeriet viser, at der er sket en nedgang i hele Norden.

– På 13 år har man tilsyneladende formået at skabe en god kultur, sagde forsker Jørgen Møller Christiansen på havnesikkerhedsudvalgets seminar.

I rapporten, der omfatter de nordiske landes fiskerier, bortset fra Sverige, blev der vurderet på, hvordan udviklingen har været, og gennem interviews er der blevet set på, hvad der har virket. Tendensen er klar, antallet af ulykker i fiskeriet er faldet markant, og det er sket i alle nordiske lande i undersøgelsen. Det er fortsat arbejde på dækket, der er det farlige område.

Læs artiklen her »