Det gode liv

Mad, muskler, krop og det gode arbejds- og familieliv – det var emnerne, da Fiskeriets Arbejdsmiljøråd samlede de syv Havnesikkerhedsudvalg (HSU) til det årlige seminar på Hovborg Kro midt i marts.
Ikke så snart havde formanden for Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Henrik Berlau, og Mogens Nielsen fra Arbejdsmiljøtjenesten budt de 57 HSU-medlemmer velkommen, før de kastede sig ud i foredrag og debatter om det gode fiskerliv og meget, meget mere.
Engagementet var stort. Det samme var lysten til at udveksle ideer og erfaringer og til at finde nye gode tiltag og løsninger. Alt sammen noget der – trods hårde tider – peger fremad for fiskeriet.

Det kan betale sig

Det kan betale sig at investere i sikkerhed og sundhed! Fortsæt, I er på rette vej. Hvis ikke I gør det, har fiskeriet ingen fremtid

Det var den klare melding fra Hans Christensen, vicedirektør i Søfartsstyrelsen. Efter mange års tjeneste går han på pension her til maj. Hans karriere startede i fiskeriet i 1950’erne, og han har beskæftiget sig med fiskeri uafbrudt siden da. Her på falderebet gjorde han status og kom med sine bud på, hvad der skal til, for at fiskeriet kan gå en god fremtid i møde.

Medvind

– Havnesikkerhedsudvalgene – de er en af de gode ting, der fremmer sikkerheden og sundheden. Det samme gør Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, som bl.a. arbejder med risikovurderinger, bekæmper støjen ombord, forebygger ulykker og gør noget ved de tunge løft og dårlige arbejdsstillinger. Det er en god udvikling, og jeg tror derfor, at vi vil se en forbedring i løbet af nogle år, forklarede Hans Christensen.

– Og, understregede han, Havnesikkerhedsudvalgene bærer ind i fremtiden. I har et engagement og en seriøsitet, som matcher det bedste, jeg har set. Det skyldes ikke mindst, at Arbejdsmiljørådet tager det her alvorligt.

Hans Christensen fremhævede også, at Projekt Hanstholm fik sat fokus på den sammenhæng, der er mellem arbejde i fiskeriet og ulykker og nedslidning, og at mange fiskere har fået en positiv holdning til deres arbejdsmiljø. Og så pegede han på kvalitet i uddannelsen af nye fiskere og på nødvendigheden af at have gode regler og kvalificerede syn. Alle disse ting skal bære fiskeriet fremad.
Hans Christensen udtrykte dog også bekymring på vegne af det fiskeri, han nu tager afsked med.

– Det er svære tider for fiskeriet. Dele af erhvervet har reducerede indtjeningsmuligheder, og det har I tæt inde på l