• Arbejder på at få godkendt mindre redningsflåder
  • Medicinkiste har kortere holdbarhed end redningsflåder
  • Dokumentationen skal være i orden

Læs artiklerne her »