Fiskeriets arbejdsmiljøråd afholdt det årlige seminar for havnesikkerhedsudvalgene d. 1. april 2011.
På dagsordenen var bl.a. indlæg om fartøjets stabilitet, fiskernes risikoopfattelse, sund kost, hvile og søvn m.m., og både Søfartsstyrelsen og Opklaringsenheden havde oplæg.

Læs mere fra seminaret her (Fiskeritidende) »

Sikkerhedspakken v/Søren Enemark, Søfartsstyrelsen »

Konsekvenserne af mangel på hvile/søvn, v/Anker Jensen, Arbejdsmedicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg »

Artikel af Sisse Grøn og Fabienne Knudsen: “Fiskernes risikoopfattelse” »