Uddannelserne skal være i orden

Ikke kun papirer, men også kompetencer tæller med

Uddannelsesbehovet bliver stadig bredere, både for store og små fiskefartøjer. Kontorchef Hemming Hindborg fra Søfartsstyrelsens Center for Søfarende og Fiskere orienterede om nogle af udfordringerne og de krav, der stilles til kvalifikationer og certifikater på arbejdsmiljøseminaret for havnesikkerheds- udvalgene.

Og han pegede blandt andet på, at der er flere uddannelser, der er lige så vigtige for fiskeriet som uddannelsen som erhvervsfisker.

– Store fiskefartøjer har brug for maskinister, og dem er der tilsyneladende akut mangel på. Fiskeriet skal tænke fremad og blive synlige både blandt lærlinge, de studerende på maskinmesterskolerne samt på de maritime uddannelsescentre, for både med løn og arbejdsforhold kan et fiskefartøj være fuldt konkurrencedygtigt med f.eks. et job på land eller et job som maskinist/ maskinmester i handelsflåden, nævnte Hemming
Hindborg.

Han gjorde opmærksom på, at det er muligt at få en merituddannelse, hvis der samles et tilstrækkeligt stort hold af erfarne fiskere, som har arbejdet med maskinpasning. Så kræver det fra fem uger og op til ni måneder på skolebænken, blandt andet afhængig af, om man i forvejen har en relevant håndværksuddannelse. Men det er også muligt at tage en uddannet maskinmester uden sønæringsbevis med som overtalligt
besætningsmedlem (”juniormester”) på et fiskefartøj over 750 kW og kvalificere nogen ad den vej.

– Generelt er mit budskab, at man må ofre lidt, hvis man vil have kvalificeret arbejdskraft fremover. Hvis man investerer i folks uddannelse, så har man også folkene bagefter, pointerede Hemming Hindborg.

Kompetencer tæller
Han fremhævede de muligheder, der er åbnet for vurdering af folks kompetencer og ikke kun eksamenspapirer. Det gælder maskinister, men også ved omskoling af fiskeskippere til sejlads i handelsflåden og ved godkendelse af udenlandske fiskere.

– Vi har indtil nu haft omkring 75 ansøgninger fra polakker og baltere, der har søgt om at komme ud som danske fiskere. Det drejer sig typisk om erfarne søfolk fra både handelsflåden og fiskeriet, der har sejlet i mange år. For at vi kan anerkende deres erhvervsmæssige kvalifikationer, skal de efteruddannes i specielt arbejdssikkerhed og førstehjælp, enten på en skole eller ved at sejle som overtalligt besætningsmedlem på et dansk fiskefartø