Hvis en fisker kommer til skade under arbejdet til søs, skal ulykken anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Det er hidtil foregået via et sæt blanketter, der kan rekvireres i papirform hos Søfartsstyrelsen eller på deres hjemmeside www.soefartsstyrelsen.dk, og anmeldelser skal fortsat laves på den måde. Men fra 1. juli er det også blevet obligatorisk for arbejdsgivere at anmelde arbejdsskader elektronisk gennem det såkaldte Easysystem. Det kan man få adgang til via Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside www.ask.dk

Læs mere her »