Themis S144 er et svensk industrifartøj, som er indflaget til Danmark. Alle 7 besætningsmedlemmer er også svenske, og har deltaget i de lovpligtige sikkerheds- og medicinkurser. Der er stor forskel på mulighederne for sikkerhedsmæssige opkvalificeringer i Sverige og Danmark, og Anders Ryberg ville gerne have nogle værktøjer til selv at kunne afholde brand- og redningsøvelserne i fremtiden.
Hvis der opstår brand på havet, kan det være fatalt, hvis besætningen ikke er klædt på til at redde sig selv og hinanden.
Arbejdsmiljøkonsulent Karsten Korsgaard siger: – Themis S144 vil noget med sikkerheden. De har
stor fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed generelt. I det daglige er skipper god til at uddelegere opgaver og give ansvar til de enkelte besætningsmedlemmer, og under øvelsen udviste alle ombord et godt teamwork.

Læs mere her »