Bundgarnsfisker er ny mand i bestyrelsen for Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Sammensætningen af bestyrelsen i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd er blevet ændret. Hidtil har formanden for Skagen Fiskeriforening Carl Jesper Hermansen siddet i bestyrelsen som næstformand. Da han er på vej mod at gå på pension, har han overladt næstformandsposten til formanden for Hanstholm Fiskeriforening Jan Hansen. Samtidig har formanden for udvalget for Kystnært Fiskeri og formand for Bælternes Fiskeriforening Allan Buch overtaget Carl Jesper Hermansens post i bestyrelsen.

Det kystnære fiskeri er dermed repræsenteret i Fiskeriets Arbejdsmiljøråds bestyrelse med Allan Buch, som selv er aktiv bundgarnsfisker. Arbejdet i Fiskeriets Arbejdsmiljøråds bestyrelse er ikke et helt nyt område for Allan Buch, der tidligere i en årrække har siddet i bestyrelsen, og dermed kender arbejdsgangen indgående i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.