Covid 19 – Opdatering

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd følger, fortsat myndighedernes vejledninger i forbindelse med risikoen for Corona-smitte. Vi løser, fortsat opgaver ude af huset og i den forbindelse vil vi, naturligvis anvende de påkrævede værnemidler og vil samtidig opfordre personer med tilknytning til opgaverne om at gøre det samme. Ved opgaver i de områder der er omfattet af den seneste nedlukning i Nordjylland pr. 6. November 2020, løses disse under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer og som udgangspunkt uden fysisk fremmøde på fartøjerne i de berørte områder, med mindre livstruende eller uopsættelige hensyn tilsiger dette herunder varetagelsen af kritiske funktioner.

Seneste nedlukning har medført en lang række spørgsmål fra erhvervet, hvilket der fra forskellige sider arbejdes på at finde svar på. Dette vil vi fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd følge tæt og holde erhvervet orienteret bl.a. gennem nyheder på rådets hjemmeside.

Fartøjer hjemmehørende i de berørte områder, der får problemer med at overholde synsterminer, opfordres til at kontakte Søfartsstyrelsen eller Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, så skal vi gerne være behjælpelige med en kontakt til Søfartsstyrelsen.

Følg nyhederne på vores hjemmeside for mere information vedrørende Covid 19