Covid 19 – Opfølgning vedr. spørgsmål fra fiskerierhvervet efter nye restriktioner

Tilbagemelding fra myndighederne. Fiskeriet kan fortsætte.

Se mere i artikel fra Fiskeri Tidende her »