Der var mangler i debatten om Arbejdsmiljørådet

Politikere klædt på til debat om Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, når lovforslag skal til diskussion ved 2. behandlingen

Da Folketinget 1. behandlede lovforslag L131 om sammensætningen af Fiskeriets Arbejdsmiljøråds bestyrelse fremkom der en række forkerte påstande om arbejdet i rådet. Det har nu fået formanden for Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Karsten Kristensen, til at fremsende et notat til politikerne, der skal gøre dem lidt klogere.

Han peger i notatet på fem punkter, hvor der er brug for at gøre politikerne klogere.

Læs artiklen her »