Den 1. marts 2011 træder nye regler i kraft om syn på mindre fiskefartøjer mellem dimensionstal 20 og længde 15 meter pp.
Et af kravene vil blive, at fartøjerne skal kunne dokumentere sin stabilitet.
De fartøjer, der ikke allerede har fået lavet en stabilitetsundersøgelse vil derfor få krav om dette. Det gælder også for fartøjer, der er ombygget/omrigget siden sidste stabilitetsundersøgelse.

For de mindste af fartøjerne i gruppen – det vil sige op til ca. 10 meter har der hidtil været mulighed for at dokumentere stabiliteten ved hjælp af en dynamometerprøve, der er mindre kompliceret og billigere at udføre end en fuld stabilitetsberegning. Muligheden for at udføre en dynamometerprøve udgår for dæksfartøjer pr. 1. marts 2011. I fartøjer over 10 meter er det vores erfaring at Søfartsstyrelsen i alle tilfælde forlanger en fuld stabilitetsberegning, men under alle omstændigheder bør man kontakte Søfartsstyrelsen inden man påbegynder dynamometerprøven, for at få bekræftet om en dynamometerprøve er tilstrækkeligt i hvert enkelt tilfælde.

Hvis du derfor er en af dem, der ejer et fartøj i denne gruppe med en længde op til ca. 10 meter, har du således fortsat muligheden for inden månedens udgang at få dit fartøjs stabilitet efterprøvet ved hjælp af en dynamometerprøve. En sådan dynamometerprøve vil være gældende i 10 år under forudsætning af, at fartøjet ikke ombygges eller omrigges til anden fiskeriform.

Efter 1. marts 2011 vil Søfartsstyrelsen kun tillade at dynamometerprøven anvendes på åbne fartøjer.

 

Christina

FN_320