Er I sikkerhedsmæssigt klar til tobissæsonen?

Det er vigtigt at fartøjets sikkerhedsudstyr er efterset og i orden.

Kender alle ombord til sikkerhedsudstyrets placering og brug – og er der afholdt øvelser i brugen af udstyret. Er uheldet ude, er det særdeles vigtigt, at I har styr på, hvordan I håndterer en redningsindsats uden selv at komme til skade. I skal f.eks. også have styr på, hvordan en person kan bjærges op af lastrummet eller lasttanken.

Sørg for at hele besætningen er bekendt med de specielle risici, der kan være forbundet med industrifiskeri og hvilke forholdsregler, der er vigtige for at undgå alvorlige ulykker.

Jeres arbejdspladsvurdering (APV) skal være opdateret i forhold til det arbejde, der foregår ombord i forbindelse med fangst- og håndtering af industrifisk.

Tag jer i agt for svovlbrinte (H2S). Tag ingen chancer – det kan koste liv!

Hvis besætningen selv fortager losningen af industrifisken, så vær opmærksom på, at det er Arbejdstilsynets regler, der er gældende. AT-vejledningen ”Biologisk og kemisk påvirkning ved losning af industrifisk” kan downloades her https://amid.dk/regler/at-vejledninger/losning-industrifisk-9-3-2/ En papirversion af vejledningen skal være tilgængelig ombord.

Viste du at, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan hjælpe med at gennemgå skibets sikkerhedsudstyr, så du er sikker på, at du har det lovpligtige udstyr ombord. Vi kan også assistere med tilrettelæggelse af øvelser med udstyret, opdatering af skibets arbejdspladsvurdering og evt. udarbejdelse af en procedure for evakuering af en person fra lastrummet/lasttanken.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan kontaktes på tlf.: 75180566 eller post@f-a.dk

Find nyttige informationer på www.f-a.dk

 • Under ”Ulykkesforebyggelse” kan du læse kampagnefolderen ”Gode råd til fartøjer, der anvendes til industrifiskeri”
 • Under ”Ulykkesforebyggelse” kan du under ”Vejledning i forhold til farlige gasser” se filmen ”Svovlbrinte i lasten” og læse pjecen ”Arbejde i tank og lastrum”
 • Under ”Lovgivning” (øverste bjælke på hjemmesiden) kan du downloade AT-vejledningen ”Biologisk og kemisk påvirkning ved losning af industrifisk”
 • Under ”Lovgivning” kan du ligeledes tilgå Søfartsstyrelsens regler i Meddelelser E, Kap. VI, regel 20. og ”Bekendtgørelse om mindre erhvervsfartøjers og lastfartøjers bygning og udstyr m.v.” (ny Meddelelse F 2022) Bilag 5, regel 20. Her kan du blandt andet se hvilket udstyr, der skal være ombord i forbindelse med industrifiskeri, og de øvelser besætningen skal have gennemført førend sæsonen for industrifiskeri påbegyndes
 • Under ”Sikkerhedsopslag” (øverste bjælke på hjemmesiden) kan du downloade skiltet ”Fare – Giftige og kvælende luftarter”

Søfartsstyrelsens krav:

 • Et typegodkendt måleapparatur (multigasmåler) til kontrol af luften i skibets lastrum – måleren skal som minimum kunne måle ilt (O2) og svovlbrinte (H2S)
 • Typegodkendt sikkerhedsudstyr, bestående af 2 sikkerhedsseler m. livliner og mindst et luftforsynet åndedrætsværn
 • Advarselsskiltning om ”Fare for giftige og kvælende luftarter”
 • AT-vejledningen ”Biologisk og kemisk påvirkning ved losning af industrifisk” skal forefindes ombord
 • Fartøjets APV (arbejdspladsvurdering) skal være opdateret til også at indbefatte arbejde med industrifiskelaster
 • Fartøjet skal stabilitetsmæssigt være godkendt til industrifiskeri, herunder skal den maksimale tilladelige fangstmængde ombord være bestemt