Søfartsstyrelsen vil bruge syn i 2007 til at skabe overblik

De seneste dages debat om, at DSB-ansatte har været udsat for asbestrisiko i deres arbejde, har også fået fiskere til at reagere. Og i 2007 vil Søfartsstyrelsen have særligt fokus på, om der kan være asbestproblemer på de fiskefartøjer, der skal synes.

Asbest var tidligere et meget brugt isoleringsmateriale ombord på fiskefartøjer, og det har udløst frygten for, at asbest kan have været årsag til kræft blandt fiskere. Til Ringkøbing Amts Dagblad har den tidligere fiskeskipper P.C. Mikkelsen fra Thorsminde fortalt, hvordan der blev brugt asbest både i kabyssen og i maskinrummet.

– Stegepanden stod 10 centimeter fra asbesten, som dryssede ned i maden, når vi stegte fisk og kogte kartofler. Og jeg har mange gange skrevet mit navn i asbeststøv på motorblokken, fortæller P. C. Mikkelsen til avisen.

Han beskriver, hvordan asbestisoleringen på grund af de mange vibrationer i et skib smuldrede på mindre end et halvt år og blot blev erstattet med ny asbest, der blev viklet om rørene. Og på hans egen kutter blev asbesten først indkapslet, da han i 1985 fik nyt styrehus.

Er opmærksom

I Søfartsstyrelsen har der gennem mange år været opmærksomhed omkring asbest-problematikken.

– Når vi er ude på syn, bliver der altid kigget efter brandsikringen. Det er primært af hensyn til brandfaren og for, at der ikke er risiko for at komme til skade på varme overflader. Men vi sikrer os også, at overfladerne er intakte og robuste, understreger synschef Svend Karstensen fra Søfartsstyrelsen.

Han peger på, at der stadig kan være danske fiskefartøjer med asbestmaterialer, fordi en del af de danske fartøjer er bygget inden det tidspunkt i 1980’erne, hvor asbest blev forbudt som isoleringsmateriale.

– Vi vil have særlig fokus på asbest i det kommende år for at få et overblik, siger Svend Karstensen.

Sagen begyndte i øvrigt at rulle, da P. C. Mikkelsen gik til 3F Vest i Lemvig, som efterfølgende kontaktede Fiskeriets Arbejdsmiljøråd for at få undersøgt, om der er hold i mistanken. Og Arbejdsmiljørådet siger, at de er forpligtet til at undersøge sagen nærmere.

– Enten skal uroen afmonteres, så folk kan forstå det, eller også skal vi prøve at foranstalte et tjek af de overlevende. De døde kan vi ikke gøre noget ved, siger Mogens Nielsen til Ringkøbing Amts Dagblad.

Fakta:

Brug af asbest

Asbest er et mineral, der tidligere blev brugt til isolering, fordi det var brandsikkert og varmeisolerende. Men det blev forbudt, da det viste sig, at asbeststøv kunne give lungesygdomme og kræft.

I 1980 blev det ved lov forbudt at bruge asbestholdige materialer ved bygning, ombygning eller reparation af danske skibe. Det blev specificeret i tekniske forskrifter, der dog i starten fortsat tillod brug af asbest i pakninger, der var lukkede eller som friktionsbelægning eller til foring af lejer.

I 1987 kom der en ny forskrift, som fastsatte, at man kunne beholde asbestplader i brandisolering på skibe, hvis pladerne var intakte og dækket af en støvtæt overflade. Reparationer af mindre skader på pladerne skulle fore gå med asbestfrit materiale, og hvis det var plader, der sad på et udsat sted, skulle de enten indkapsles eller fjernes. Samtidig blev det slået fast, at asbest brugt til varmeisolering skulle være støvtæt indkapslet, og hvis det ikke kunne lade sig gøre, skulle materialerne fjernes og erstattes med andre, asbestfri materialer.

I forskrifterne fra 1987 stod der desuden, at folk, der arbejdede med asbest, skulle bruge det nødvendige sikkerhedsudstyr og at affald skulle fjernes i forsvarlig indpakning.

Samtidig blev der gjort opmærksom på, at besætningsmedlemmer på et skib, som arbejdede med reparationer med kontakt til asbest, skulle registreres i skibets tilsynsbog, både med varigheden af arbejdet og hvilken påvirkning fra asbest, de havde været udsat for.