• Uddannelse og bevidstgørelse har reduceret ulykkerne
  • Kraftig nedgang i ulykker for fiskefartøjer

Læs artiklerne her »