Arbejdsmiljøseminar for bundgarnsfiskere

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd afholder Arbejdsmiljøseminar for bundgarnsfiskere onsdag den 6. juni 2018, kl. 10.00, med ankomst og kaffe fra kl. 9.00. på 3F’s kursuscenter i Karrebæksminde.

I løbet af dagen vil der være forskellige oplæg og orienteringer. Formiddagen byder blandt andet på oplæg fra Søfartsstyrelsen, Fiskeriskolen og præsentation af sikkerhedsudstyr fra DK Sea Safety A/S ved direktør Hagen Nissen samt nyheder og orientering fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd ved Karsten Korsgaard.

Efter frokost vil underdirektør i Danmarks Fiskeriforening PO, Ole Lundberg Larsen, give en orientering om landingsforpligtelse og kvotereduktion i den vestlige Østersø samt lukkeperioder.

Finn Larsen, DTU Aqua, orienterer om status på udviklingen af sælsikre redskaber, og Lene Scheel-Bech fra Fiskeripolitisk Kontor i Udenrigsministeriet, kommer med en orientering om ålehandlingsplanen og lukkeperioder.

Se programmet her »