Kilde: Fiskerforum.com d. 12. 11. 2011

I samarbejde med fiskeriforeningerne landet over afholder Fiskeriets Arbejdsmiljøråd i øjeblikket en række spændende temadage om fiskeskibes stabilitet.

Efter en meget succesfuld DanFish Messe i Aalborg, hvor der samtlige dage var fuldt besøgt på F-A stand og hvor mange fik den første AhA oplevelse omkring krængnings- og stabilitets problemetikken for mindre fartøjer, er turen nu kommet til besøg og temadag ude ved fiskerne selv i fiskeriforeningerne.

skib-stabilitet

Baggrunden for denne meget aktive form for informationskampagne udspringer i Søfartsstyrelsens undersøgelse af skibsforlis fra 2003 – 2007. I denne periode gik 9 fiskeskibe ned, hvorved 9 fiskere omkom under tragiske omstændigheder. Analysen af disse uheld har afdækket en serie uheld og ulykker, der alle kan henføres til krængning og stabilitet på fartøjet.

Oftest forekomne årsag til de ulykkelige forlis, har været:

  • Fangst og redskaber på dæk, og i vejrforhold hvor vinden har været jævn til hård.
  • Ved indtackling af fangsten hvorved krængningen fortsætter.
  • Ved fiskeri i ikke kendte og vante farvande.
  • Ved løbende ombygninger og ændringer af skibet – uden der tages højde for dette i stabilitetsberegningerne.
  • Ved skifte fra et fiskeri til et andet – for eksempel fra garn til trawl.

Skibe under 15 meter har ikke tidligere været underlagt periodiske syn med stabilitetsoplysninger og beregninger.
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har derfor stor bevågenhed, når de rejser rundt med både Power Point præsentation og med vandtank samt modelskib, hvor det i teorien bliver omsat til hverdagssprog af F-A arbejdsmiljøkonsulenterne Erik Pedersen og Karsten Korsgaard samt ekstern konsulent skibsingeniør Ole Christensen.

De sidste temadage ved Fiskeriforeningerne i Strandby og på Bornholm fik mange til at ændre opfattelse af flere ting, som man i