Fiskeriets fremstrakte hånd

Henning Mouritsen fra Tølløse er bundgarnsfisker. Han er også formand for Isefjordens Fiskeriforening på 20. år, og han er ikke i tvivl: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd (F.A.R.) er en fremstrakt hånd til et risikofyldt
erhverv, og fremstrakte hænder bør man tage imod. Han har flere gode eksempler ….

Fokus på sikkerhed – også på mindre fartøjer
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har i mange år hjulpet erhvervet med værdifuld rådgivning omkring sikkerhed og arbejdsmiljø.
Der er ikke noget at sige til, at fiskerkonerne i gamle dage med angst og bæven fulgte deres mænd, når de stak til havs i deres små træskibe, for fiskeriet var et farligt erhverv, og ikke alle kom hjem igen i god behold. Fiskeriet er også i dag et risikobetonet erhverv, men heldigvis ikke i samme omfang. Bedre og større skibe, uddannelse, ny teknik om bord og lovgivning har…..

Læs artiklerne her »