Det er nu muligt at købe komplette bokse med beskyttelses- og førstehjælpsudstyr for de fartøjer som fisker i områder, hvor der er risiko for at opfiske efterladenskaber fra krigens tid.

For at sikre besætningen ombord stiller Lovgivningen krav om beskyttelses-og førstehjælpsudstyr i visse skibe med risiko for kontakt med krigsgasser oplyser Flemming Nygaard Christensen fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Læs mere her (pdf): Gasbokse »