Tobissæsonen begynder snart, og der vil i år være mange fartøjer i dette fiskeri. Både fartøjer, der tidligere har været anvendt til formålet, og fartøjer der omrigger.
På baggrund af tidligere forlis i forbindelse med industrifiskeriet, har Opklaringsenheden anbefalet, at Fiskeriets Arbejdsmiljøråd i samarbejde med Søfartsstyrelsen gennemfører en målrettet kampagne rettet mod fiskefartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri. Kampagnen starter i foråret 2011, og indsatsen skal fokusere på de særlige risici, der er forbundet med fiskeri efter industrifisk.
Søulykkesrapporten, som er baggrunden for Opklaringsenhedens anbefalinger, kan downloades på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

I kampagnen sætter vi fokus på risici og faktorer ved de forlis og søulykker, der har været, da det kan lære os noget om årsagerne, og vi sætter fokus på, hvordan nye ulykker kan forebygges.
Det er vores mål, at oplysningskampagnen fungerer som en vejledning, der kan være med til at skærpe opmærksomheden på de forhold, som man bør være særlig opmærksom på. Undersøgelser viser, at de væsentligste årsager til forlisene i forbindelse med fiskeri efter industrifisk er vandindtrængning og/eller forskydning af lasten.

Læs vejledningen her »