Fiskefartøjer med en længde på op til 15 meter PP, der fisker indenfor 25 nm fra kysten, kan i fremtiden anvende redningsflåder af typen ISO 9650-1A.  Flåden skal dog være udstyret med medicinkiste CR. Hidtil har det kun været fartøjer på op til 12 meter LOA, der har haft muligheden for at anvende denne type, der er billigere end andre typer af redningsflåder og har et 2 årig serviceinterval.

– Godkendelsen er nu udvidet til 15 meter PP i havområde A1, siger Flemming Christensen, direktør for Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Læs mere her »