Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og Bo Kjeldgaard har arbejdet sammen om udviklingen af kombineret garn- og rusehaler.

Bo Kjeldgaard fra Jegindø fisker en stor del af året med ruser og garn i Limfjorden. Det er tungt og belastende arbejde at hale ruserne ombord i en jolle. Derfor kontaktede han sammen med konsulent Henrik Amdisen fra Hanstholm Fiskeriforening Fiskeriets Arbejdsmiljøråd (FAR).
Bo Kjeldgaard ville gerne have reduceret de mange tunge og skæve løft. Det er nu mundet ud i en helt nyudviklet halemaskine, der både kan hale garn og ruser.

Læs mere her »