Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har udgivet en ny guide, der henvender sig til lærlinge og praktikpladser i fiskeriet. Guiden der har titlen ”Kurs mod en sikker uddannelse”, er finansieret af Fiskeafgiftsfonden.
Det er en informativ guide, der kommer både med gode råd og retter fokus på de risici, der specielt kan være om bord på et fiskefartøj, når man er ny mand om bord. Der er specielt lagt vægt på håndteringen af lærlingens sikkerhed i form af forebyggelse ved forudgående grundig instruktion og vejledning i forbindelse med arbejdets udførelse. Guiden kan ligeledes bruges i lærlingens forberedelse til at skulle starte i fiskerierhvervet.
Det er håbet, at den kan bidrage til færre arbejdsulykker, hvor lærlinge er implicerede. Det er ligeledes forventningen, at den kan bidrage til en bedre start for fremtidens fiskere og dermed være medvirkende til, at de forbliver i erhvervet.
De fartøjer, der har haft en lærling om bord i 2016, vil i løbet af kort tid modtage et eksemplar med posten.

Du kan læse guiden her »