I slutningen af 2014 udkommer et nyt hæfte, Kemi Guiden, der har fokus på de produkter, der anvendes om bord i fiskefartøjer. Det er Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, der står for udgivelsen af guiden. Kemi Guiden er en rejse som går fra kortlægning, hvor alle produkter tages frem fra skabe og andre gemmesteder, til risikovurdering af arbejdet, afsluttende med hvilke værnemidler, der bør anvendes, når man f.eks. skal bruge forskellige rengøringsmidler til rengøring eller nedvaskning af fartøjet. Kemiguiden giver brugeren en praktisk indføring i kortlægning og registreringen af anvendte faremærkede kemiske produkter.

Kemiguiden er en håndbog i basal kemi for ikke kemikere, der fortæller kort og godt om bl.a. risikoen ved at anvende kemi i dagligdagen, hvordan man beskytter sig bedst muligt og risikovurdering i praksis som et værktøj til planlægning af arbejdet. Materialet er rigt illustreret og indeholder mange eksempler på produkter der anvendes ombord. Til registrering af de produkter man har ombord, er der udviklet et nyt værktøj på SMS/RVM systemet. Den nye skabelon til arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), er mere brugervenlig med bl.a. rullemenuer hvor der kan vælges fra standard tekster og som noget nyt er det muligt at vælge leverandørens sikkerhedsdatablad. Den nye skabelon levere op til de nye skrappe regler for mærkning af produkter, herunder de nye internationale regler for sikkerheds- og risikosætninger.

Kemiguiden indeholder ligeledes et afsnit, der fortæller om fare ved arbejde i tank og lastrum, hvor der kan være risiko for giftige gasser bl.a. svovlbrinte og gasser der udvikles ved sammenblanding af kemiske produkter. Ligeledes beskriver afsnittet hvilke forholdsregler og værnemidler der skal anvendes når der arbejdes i tank og lastrum. Afsnittet understøttes af den nye instruktions video.