Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har gennem længere tid arbejdet på, at serviceintervallet på redningsflåder bliver 2 år. Søfartsstyrrelsen har nu truffet en afgørelse i sagen og åbnet mulighed for det i fiskeskibe under 12 meter.

Søfartsstyrelsens afgørelse:

“Søfartsstyrelsen har vurderet forslaget fra erhvervet om at anvende ISO 9650-1A flåder i fiskefartøjer med en længde mindre end 12 meter.
 
Idet et enigt erhverv (F-A, 3F og DF) har vurderet og indstillet, at ISO flådens tekniske egenskaber gør, at den kan tillades anvendt på fiskefartøjer mindre end 12 meter – og at Skibstilsynsrådets tekniske underudvalg ikke har haft kommentarer til dette, vil Søfartsstyrelsen tillade ISO standarden anvendt for fiskeskibe med en længde mindre end 12 meter indenfor 25 nm. af kysten. Flåderne skal dog være certificeret af 3. part (klassifikationsselskab eller notified body). Hvis flåden skal anvendes med 2 års serviceintervaller skal der etableres et overvågningsprogram i samarbejde med Søfartsstyrelsen – i lighed med det, der eksisterer for DOLPHIN FLÅDEN.
 
Spørgsmålet om at opbevare medicinkisten udenfor flåden ses ikke at være en mulighed for nærværende – idet EU direktivet, der regulerer medicinkister i redningsflåder direkte kræver, at denne skal være inde i redningsflåden. Den efterfølgende foreslåede løsning, hvor medicinkisten opbevares på redningsflåden – og med kontakt til udløserlinen vil medføre, at redningsflådens typegodkendelse bortfalder – og er derfor ikke en mulighed.
 
I lyset af, at medicinkisterne antagelig også i flere andre EU lande vil være en hindring for at udnytte redningsflådernes forlængede serviceinterval, vil Søfartsstyrelsen søge dette spørgsmål afklaret med EU Kommissionen.”