Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan nu tilbyde et alternativ til, hvorledes fartøjsfører kan skaffe sig de Nautiske publikationer

I Søfartsstyrelsens meddelelser E & F KAPITEL ”X” SEJLADSENS BETRYGGELSE. Regel 27, som omhandler kravet til ”Nautiske kort og nautiske publikationer” såsom sejlhåndbøger, fyrlister, tidevandstabeller, der skal være tilgængelige om bord. Det er vigtig at være opmærksom på, at det altid er skibsførerens ansvar, at de nautiske publikationer, der forefindes om bord, er relevante og tilstrækkelige til at kunne planlægge og udføre sejladsen under alle forhold.
Fartøjsføreren kan enten opfylde ovenstående ved at erhverve sig seneste udgave af Fiskeriårbogen eller via vores hjemmeside www.f-a.dk under faneblad ”Nautiske publikationer”. De nautiske og sikkerhedsmæssige publikationer & links, der kan erhverves via vores hjemmeside er listet herunder. Behovet for disse nautiske og sikkerhedsmæssige publikationer afhænger af fartsområde og fartøjets størrelse.

Hvert år ultimo januar vil der blive gennemført en opdatering af publikationerne, så man kan finde og evt. downloade nye versioner af materialet og links. Dette offentliggøres via et nyhedsbrev fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, hvorfor det kan anbefales at tilmelde sig nyhedsbrevet.

De Nautiske publikationer kan downloades her »

1. Maritime tjenester
2. Dansk fyrliste
3. Kort 1
4. Tidevandstabeller Danmark
5. Tidevandstabeller Færøerne
6. Tidevandstabeller Grønland
7. Førstehjælp ved udsættelse af krigsgasser
8. Gasbokse
9. Den Danske Havnelods
10. Afmærkning af danske farvande
11. Efterretninger for Søfarende

Har du spørgsmål til ovenstående, så kan Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kontaktes på telefon 75 18 05 66