Der er øget kamp om at sælge redningsflåder, der kan anvendes på mindre fiskefartøjer, der fisker kystnært. I foråret blev reglerne ændret, så fiskefartøjer under 12 meter kan anvende flåder efter standarden ISO 9650-1, hvis de fisker nærmere end 25 sømil fra kysten. Det har nu fået firmaet Hellers på Amager til at gå på markedet med en ISO-godkendt flåde.

Læs mere her »