Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har fået økonomisk støtte fra TrygFonden til produktion af en ny informationsfilm, hvis mål bl.a. er at medvirke til at nedbringe antallet af dødsulykker og andre alvorlige ulykker til søs.

Filmen produceres “on location” i efteråret 2012, så den er klar til at blive vist på bl.a. fiskeriskoler, andre maritime uddannelser, efterskoler og sejlerklubber fra begyndelsen af 2013.

Den nye film skal beskrive en realistisk redningsaktion og tydeliggøre, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at reagere i en nødsituation i vandet og hvilket nødudstyr, der kan betyde forskellen mellem liv og død.

– Der vil blandt andet blive lagt vægt på at vise betydningen af det personlige sikkerhedsudstyr som f.eks. en godkendt og meget synlig redningsvest, fortæller direktør Flemming Nygaard Christensen, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

– Også et hurtigt nødkald og præcis positionsangivelse, kan være af afgørende betydning. Begge dele kan klares med en lille personlig nødsender (PLB).

– Når filmen optages under realistiske forhold, der ligner en rigtig redningsaktion, f.eks. i helikopteren, på redningsfartøjet og hos den nødstedte, så vil budskabet virke autentisk, som om man selv er til stede, og der vil være en optimal chance for, at budskabet huskes, og virker i længere tid, siger Flemming Nygaard Christensen. Flemming Nygaard Christensen

Unødvendige alarmeringer skal undgås

Filmen skal også vise, hvilket stort beredskab, der sættes ind, når der indløber en nødmelding fra havet. Det gælder både SOK, redningshelikopter, Farvandsvæsenets både og øvrige materiel, Marinehjemmeværnet samt Falck og politi.

– Vi håber dermed at kunne medvirke til at nedbringe antallet af unødvendige alarmeringer, siger Flemming Nygaard Christensen.

– Det skal gøres klart, at redningsmandskab, der er sat ind i et område, ikke kan træde til, hvis der sker en ulykke et andet sted, tilføjer han.

Det er journalist og TV-producer Jes Petersen, der skal producere informationsfilmen i samarbejde med de mange faglige interessenter, der allerede har givet tilsagn om at medvirke.

– Det borger for kvaliteten af det færdige produkt, fastslår Flemming Nygaard Christensen.

Han retter en stor tak til TrygFonden, uden hv