Et nyt projekt med Fiskeriets Arbejdsmiljøråd i spidsen skydes i løbet af kort tid i gang. Projektet har til formål at stille skarpt på stabiliteten på fiskefartøjer under 15 meter.

Kæntringer og forlis står for mange fiskere som noget af det værste, de kan komme ud for. Derfor er der også al mulig grund til at gøre, hvad man kan for at forhindre, at det sker. Undersøgelser fra Søfartsstyrelsens opklaringsenhed har vist, at der i perioden fra 2003 til 2007 var flere tilfælde, hvor kæntringer og forlis med fartøjer fra 0 til 15 meter var forårsaget af skibenes dårlige stabilitet – og i de værste tilfælde kom det til at koste menneskeliv. Det har affødt et behov for oplysning om problemet, og det er det, projektet kommer til at handle om.

Der kan være flere årsager til, at stabiliteten på et fiskefartøj ikke er, som den skal være. Det kan typisk være, at et fartøj bruges til noget andet, end hvad det oprindeligt var bygget til. Derfor er det vigtigt at informere fiskerne om, hvordan stabiliteten kan ændre sig som følge af ombygning, eller hvis man eksempelvis rigger om til et andet fiskeri.

Stabilitetsundersøgelse af 12 fartøjer

Projektet skydes i gang i løbet af ganske kort tid, og den første del af projektet går ud på, at der skal indsamles det informationsmateriale, som i sidste ende skal udgives både på skrift og i form af en DVD.

I første omgang søger Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 12 fiskefartøjer under 15 meter, som deles op i nogle undergrupper, så de repræsenterer det brede udsnit af de fartøjer, der benyttes rundt om i landet. I den forbindelse vil Fiskeriets Arbejdsmiljøråd gerne opfordre fartøjsejere til selv at tage kontakt, så man kan få fundet de fiskefartøjer, man skal bruge.

– Men der er nogle ting, man skal være opmærksom på. Folk kommer selv til at forestå ombygningen, hvis stabilitetsberegningerne viser behov for dette. Det kan være, der er mulighed for at søge tilskud til det ad andre veje, da dette ikke kan finansieres gennem projektet, siger Flemming Christensen.

– Til gengæld sørger vi for at lave stabilitetsundersøgelsen, fortsætter han med henvisning til den udgift, stabilitetsundersøgelsen udgør.
Udvælgelsen af fartøjerne samt udførelse af stabilitetsberegningerne står en skibsingeniør for, og det kommer typisk til at tage en dag at gennemføre en stabilitetstest.

– I tilfælde af, der ikke er nok fartøjsejere, der melder sig, så vil vi selv tage kontakt til fartø