Støj- og vibrationsproblemer har fået mere og mere opmærksomhed i de senere år. Det skyldes dels, at myndighederne i dag stiller større krav til, hvilket støjniveau der må være om bord i et fiskefartøj, og at grænseværdierne overholdes, og dels at erhvervet ikke længe­re betragter støj som noget, ”der bare er der”. Støj- og vibrationsproblemer kan og skal – indenfor rimelighedens grænser – derfor bekæmpes.

Hvis problemerne skal løses, kræves der imidlertid både viden, vilje og kunnen. Der eksisterer i dag en stor viden på området, og der er mange måder at bekæmpe problemerne på.
Støj- og vibrationsguiden samler nogle af de erfaringer og den viden, der findes på området, og den beskriver en række løsningsforslag til typiske støjproblemer. Det er Fiskeriets Arbejdsmiljøråds håb, at håndbogen kan hjælpe og rådgive værfter, fiskere og sikkerhedsudvalg o.a., så eventuelle problemer bedre kan håndteres.

Guiden kan rekvireres fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, eller den kan downloades fra hjemmesiden her »