Søfartsstyrelsen har d. 15. 11. 2011 udsendt et tillæg til synsvejledningen for mindre fartøjer med dimensionstal over 20 og under 15 m pp. Tillægget omhandler syn af slæbepramme som primært bruges i forbindelse med bundgarnsfiskeri.

Se tillæg til vejledningen her »