Opdateret version af Øvelsesguiden

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har udarbejdet en ny opdateret version af Øvelsesguiden. Guiden kan nu downloades på rådets hjemmeside samt rekvireres hos rådet.

Det er vigtigt, at man ved hvordan, man skal handle, hvis man står i en alvorlig situation. ”Øvelsesguiden” giver en række gode råd til, hvordan man kan tilrettelægge og afholde øvelser om bord.

Husk at Fiskeriets Arbejdsmiljøråd hjælper gerne med tilrettelæggelse af øvelser og opdatering af skibets arbejdspladsvurdering og udarbejdelse af eventuelle nødprocedurer.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan kontaktes på tlf.: 75180566 eller post@f-a.dk

Download guiden her »