Øvelser med sikkerhedsudstyr til industrifartøjer og opdatering af sikkerhedsudstyret

Tobissæsonen nærmer sig, og det er tid til at få opdateret fartøjets sikkerhedsudstyr og få afholdt øvelser i brugen af udstyret.  Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan hjælpe med at gennemgå skibets sikkerhedsudstyr, så du er sikker på, at du har det lovpligtige udstyr ombord, samt assistere med tilrettelæggelse af øvelser med udstyret og med opdatering af skibets APV.

Søfartsstyrelsen sendte i 2017 et brev rundt til de fartøjer, som har tilladelse til at fiske industrifisk med henvisning til Søfartsstyrelsens Meddelelser E. Kap. VI, regel 20.  Heri nævnes det udstyr og de øvelser, besætningen skal have ombord og have trænet med før industrifiskesæsonen påbegyndes.

Søfartsstyrelsens krav:

  • Et typegodkendt måleapparatur (multigasmåler) til kontrol af luften i skibets lastrum.
  • Typegodkendt sikkerhedsudstyr bestående af 2 sikkerhedsseler m. livliner og mindst et luftforsynet åndedrætsværn.
  • Advarselsskiltning om ”Fare for giftige og kvælende luftarter”.
  • Kopi af AT-vejledning om arbejde med industrifisk i skibe i havn.
  • Fartøjets APV (arbejdspladsvurdering) skal være opdateret til også at indbefatte arbejde med industrifiskelaster.

Som nævnt ovenfor står Fiskeriet Arbejdsmiljøråd gerne til rådighed for vejledning om konkrete løsninger og hjælp til udarbejdelse af øvelser med udstyret og øvelser gene