Orientering vedr. ny bekendtgørelse om opretholdelse af besætningsdata i handels- og fiskeskibe

Den nye bekendtgørelse om opretholdelse af besætningsdata i handels- og fiskeskibe træder i kraft den 3. februar 2021.Bekendtgørelsen omfatter alle fiskeskibe uanset størrelse og, hvor §3 lyder som følger:

  • 3. Fiskeskibe skal sende oplysninger til identifikation af besætningen til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inden skibets afrejse, eller de skal meddeles fra skibet umiddelbart efter skibets afrejse. Oplysningerne skal opdateres ved hver ændring i besætningen.

Det betyder at alle fartøjsejere skal sende besætningsoplysninger (Navn og CPR-nr.) til identifikation af besætningen til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd (FA) inden skibets afrejse, eller umiddelbart efter skibets er afsejlet.

Dette gøres ved at man opretter fartøjet i FA`s Safety Management System, hvis det ikke allerede er det, alle fiskeskibe kan frit anvendesystemet, som er en del af den service der leveres fra FA, og kan tilgås fra FA´s hjemmeside

Vi skal derfor opfordre alle fartøjsejere, der ikke allerede har oprettet deres fartøj i systemet, og har fået et login om at kontakte FA. for at blive oprette i systemet, og opfordre alle øvrige, som er på systemet, om at få tastet deres besætningsoplysninger ind i systemet.

Ligeledes er der blevet lavet et tillægsværktøj, således man med et login kan tilgå sine besætningsdata fra en mobil enhed (android eller IOS) og på få sekunder kan rette besætningslisten til den kommende tur.

På fartøjer, hvor det er den samme besætning, der er ombord, skal man ikke foretage ændringer fra tur til tur, men kun hvis der skiftes ud i besætningen.

Se quickguide til, hvordan man finder brugersystemet fra en mobil enhed (android eller IOS) eller tablet her »

Du kan læse bekendtgørelsen på FAs hjemmeside under lovgivning her »