Orientering vedr. ny bekendtgørelse om opretholdelse af besætningsdata i handels- og fiskeskibe

Den nye bekendtgørelse om opretholdelse af besætningsdata i handels- og fiskeskibe træder i kraft den 3. februar 2021.Bekendtgørelsen omfatter alle fiskeskibe uanset størrelse og, hvor §3 lyder som følger:

  • 3. Fiskeskibe skal sende oplysninger til identifikation af besætningen til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inden skibets afrejse, eller de skal meddeles fra skibet umiddelbart efter skibets afrejse. Oplysningerne skal opdateres ved hver ændring i besætningen.

Det betyder at alle fartøjsejere skal sende besætningsoplysninger (Navn og CPR-nr.) til identifikation af besætningen til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd (FA) inden skibets afrejse, eller umiddelbart efter skibets er afsejlet.

Dette gøres ved at man opretter fartøjet i FA`s Safety Management System, hvis det ikke allerede er det, alle fiskeskibe kan frit anvendesystemet, som er en del af den service der leveres fra FA, og kan tilgås fra FA´s hjemmeside

Vi skal derfor opfordre alle fartøjsejere, der ikke allerede har oprettet deres fartøj i systemet, og har fået et login om at kontakte FA. for at blive oprette i systemet, og opfordre alle øvrige, som er på systemet, om at få tastet deres besætningsoplysninger ind i systemet.

Ligeledes er der blevet lavet et tillægs