Fiskeriets Arbejdsmiljøråd øger fokus på sikkerheden ombord på mindre fartøjer
Ni fiskere på enmandsbetjente fartøjer skal i de kommende år bære en personlig nødsender, når de er på fiskeri. Nødsenderen, der kaldes en PLB, er så lille, at den kan bæres i en lomme i arbejdstøjet eller i en rem om halsen.

Husk APVen før arbejdstilsynet kommer
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan følge Arbejdstilsynets ture rundt i de danske fiskerihavne for at tjekke blandt andet arbejdspladsvurderingerne (APV).
“Vi kan som regel følge, hvor Arbejdstilsynet har været i form af henvendelser efter besøget”, fortæller Karsten Korsgaard, Arbejdsmiljørådet.
“Enten ringer de, fordi de har fået et krav, eller fordi de siger, at det nok bliver dem næste gang, der får besøg af Arbejdstilsynet”, konstaterer Karsten Korsgaard.
Han peger på, at henvendelserne ofte kommer som følge af, at der ikke er udarbejdet en APV for de arbejdsopgaver, der foregår på kajen.

Læs artiklerne her »