Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har gennem de seneste måneder arbejdet på at indhente priser på det lovpligtige udstyr, som skal forefindes ombord til imødegåelse af den, med industrifiskelaster, forbundne sundhedsfare.

Faren ved H2S (Svovlbrinte) gasser i lasten er ikke en problemstilling, der er ny for os her i rådet. Fiskeriets Arbejdsmiljøråd udgav i februar 2015 ”Vejledningen om farlige gasser”. Denne kan findes på vores hjemmeside.

Søfartsstyrelsen sendte i efteråret 2015 et brev rundt til de fartøjer, som har tilladelse til at fiske industrifisk med henvisning til Søfartsstyrelsens Meddelelser E. Kap. VI, regel 20. Heri nævnes det udstyr og de øvelser, besætningen skal have ombord og have trænet med, førend industrifiskesæsonen påbegyndes.

Læs mere her »