Sikkerhedsudstyr til industrifartøjer

Tobis sæson er netop forestående, og derfor er det vigtig, at få opdateret fartøjets sikkerhedsudstyr og få afholdt en øvelse i brugen af udstyret. Hvis ikke man har gjort ovenstående, kan det nås endnu. 

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan hjælpe med at gennemgå skibets sikkerhedsudstyr, så du er sikker på, at du har det lovpligtige udstyr ombord, samt assistere med tilrettelæggelse af øvelser med udstyret og opdatering af skibets APV. 

Derudover skal vi henvise til FA´s hjemmeside, hvor man kan læse kampagnefolderen om ”Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der anvendes til industrifiskeri”, se filmen ”Svovlbrinte i lasten” og tilgå Søfartsstyrelsens regler i Meddelelser E og F Kap. VI, regel 20. Heri nævnes blandt andet det udstyr, der skal være ombord i forbindelse med industrifiskeri, og de øvelser besætningen skal have trænet førend industrifiskesæsonen påbegyndes.

Søfartsstyrelsens krav:

  • Et typegodkendt måleapparatur (multigasmåler) til kontrol af luften i skibets lastrum.
  • Typegodkendt sikkerhedsudstyr, bestående af 2 sikkerhedsseler m. livliner og mindst et luftforsynet åndedrætsværn.
  • Advarsels skiltning om ”Fare for giftige og kvælende luftarter”.
  • Kopi af AT-vejledning om arbejde med industrifisk i skibe i havn.
  • Fartøjets APV (arbejdspladsvurdering) skal være opdateret til også at indbefatte arbejde med industrifiskelaster. 

Som nævnt ovenfor står Fiskeriet Arbejdsmiljøråd gerne til rådighed for vejledning om konkrete løsninger og hjælp til udarbejdelse af øvelser med udstyret og øvelser generelt